netstat

Autres langues

Langue: pl

Version: 20 lutego 1999 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

netstat - Wyświetl połączenia sieciowe, tablice routingu, statystyki interfejsu, połączenia masquerade, komunikaty netlinkowe

SKŁADNIA

netstat [-venaoc] [--tcp|-t] [--udp|-u] [--raw|-w] [--unix|-u] [--inet|--ip] [--ax25] [--ipx] [--netrom]

netstat [-veenc] [--inet] [--ipx] [--netrom] [--ddp] [--ax25] {--route|-r}

netstat [-veenac] {--interfaces|-i} [iface]

netstat [-enc] {--masquerade|-M}

netstat [-cn] {--netlink|-N}

netstat {-V|--version} {-h|--help}

OPIS

Netstat wyświetla dane o podsystemie sieciowym Linuksa.

(bez opcji)

Możesz obejrzeć status połączeń sieciowych jako listing otwartych gniazd. Jest to domyślna operacjia: Jeśli nie podasz rodzin adresów, to wydrukowane zostaną aktywne gniazda wszystkich skonfigurowanych rodzin adresów. Używając opcji -e możesz uzyskać dodatkowe informacje (userid). Z opcją -v możesz nakazać netstatowi narzekać na rodziny adresów, które nie są wspierane przez jądro. Opcja -o wyświetla dodatkowe dane o timerach sieciowych. -a wydrukuje wszystkie gniazda, włączając w to gniazda nasłuchujące serwerów. Rodzina adresów inet wyświetla gniazda raw, udp i tcp.

-r, --route

Używając opcji -r, --route , uzystkujesz tablice routingu jądra, w formacie tym samym, którego używa route -e . netstat -er użyje formatu wyjściowego route. Proszę, obejrzyj route(8) dla dalszych szczegółów.

-i, --interface iface

Jeśli używasz opcji -i, --interfaces , wydrukowana zostanie tablica wszystkich (lub określonych przez iface) interfejsów sieciowych. Format wyjściowy jest taki jak w ifconfig -e i jest omówiony w ifconfig(8). netstat -ei wydrukuje tablicę pojedynczego wpisu interfejsowego, zupełnie jak ifconfig . Opcją -a możesz włączać nieskonfigurowane interfejsy (które np. nie mają ustawionej flagi U=UP).

-M, --masquerade

Oglądana może być również lista wszystkich maskaradowanych sesji. Opcją -e możesz włączyć więcej danych o numerowaniu sekwencji (sequenze numbering?) i deltach spowodowanych przez przepisywanie danych na sesjach FTP (komenda PORT). Wsparcie do maskaradowania jest używane do ukrywania hostów z nieoficjalnymi adresami sieciowymi ze świata zewnętrznego, zgodni z tym, co opisano w ipfw(4),ipfwadm(8) i ipfw(8).

Ostatnie jądra mają wsparcie jądro/użytkownik, które nazywa się netlink. Możesz otrzymywać komunikaty o tworzeniu lub kasowaniu interfejsów lub trasach (routes) z /dev/route (36,0).

OPCJE

-v, --verbose

Mów użytkownikowi co się dzieje, działając interaktywnie. Co ważne, drukuj niektóre interesujące o nieskonfigurowanych rodzinach adresów.

-n, --numeric

pokazuje adresy numeryczne; nie próbuje zdeterminować symbolicznego hosta, portu czy nazwy użytkownika.

-A, --af family

użyj innej metody ustawiania rodzin adresów. rodzina jest listą oddzielonych przecinkami słów kluczowych, takich jak inet, unix, ipx, ax25, netrom i ddp. To ma taki sam efekt, jak długie opcje --inet, --unix, --ipx, --ax25, --netrom i --ddp.

-c, --continous

To spowoduje, że netstat będzie drukował wybraną tablicę na ekran w trybie ciągłym, co sekundę, aż tego nie przerwiesz.

WYJŚCIE

Aktywne połączenia internetowe (TCP, UDP, RAW)

Proto

Protokół (tcp, udp, raw) używany przez gniazdo.

Recv-Q

Liczba bajtów nie skopiowanych przez program użytkownika podłączonego do tego gniazda.

Send-Q

Liczba bajtów, których odbiór nie został potwierdzony przez zdalny host.

Local Address

Adres lokalny (lokalna nazwa hosta) i numer portu gniazda. O ile nie podano opcji -n , adres gniazda jest resolwowany do jego postaci kanonicznej, a numer portu jest tłumaczony na odpowiadającą mu nazwę usługi.

Foreign Address

Zdalny adres (nazwa zdalnego hosta) i numer portu jego gniazda. Podobnie jak w opcji lokalnego adresu, opcja -n wyłącza rozpoznawanie nazwy hosta i usługi.

State

Stan gniazda. Ponieważ w RAW to nie działa, a zazwyczaj w UDP też nie, to pole pozostaje czasem puste. Normalnie może być to jedna z kilku wartości:
ESTABLISHED
Gniazdo zestawiło połączenie.
SYN_SENT
Gniazdo aktywnie próbuje zestawić połączenie.
SYN_RECV
Połączenie jest inicjalizowane.
FIN_WAIT1
Gniazdo jest zamknięte, a połączenie się zamyka.
FIN_WAIT2
Połączenie jest zamknięte, a gniazdo czeka na zamknięcie na drugim końcu.
TIME_WAIT
Gniazdo czeka po zamknięciu na retransmisję zdalnego zamknięcia.
CLOSED
Gniazdo nie jest używane.
CLOSE_WAIT
Zdalny koniec zamknął i oczekuje aż gniazdo się zamknie.
LAST_ACK
Zdalny koniec zamknął, a gniazdo jest zamknięte. Oczekiwanie potwierdzenia.
LISTEN
Gniazdo nasłuchuje nadchodzących połączeń. Te gniazda są wyświetlane tylko jeśli ustawiono opcję -a,--listening.
CLOSING
Obydwa gniazda są zamknięte, lecz wciąż nie mamy wysłanych wszystkich danych.
UNKNOWN
Stan gniazda jest nieznany.

User

Nazwa lub UID właściciela gniazda.

Timer

(musi to być napisane)

Gniazda aktywne dziedziny UNIX-owej

Proto

Protokół (zwykle unix) używany przez gniazdo.

RefCnt

Liczba referencji (np. załączonych przez to gniazdo procesów).

Flags

Wyświetlane flagi to SO_ACCEPTON (wyświetlane jako ACC), SO_WAITDATA (W) lub SO_NOSPACE (N). SO_ACCECPTON jest używane na niepodłączonych gniazdach jeśli odpowiadające im procesy oczekują na żądanie połączenia. Pozostałe flagi zwykle nie są interesujące.

Type

Istnieje wiele rodzajów dostępu do gniazd:
SOCK_DGRAM
Gniazdo jest używane w trybie datagramowym (bezpołączeniowym).
SOCK_STREAM
Gniazdo jest strumieniowe (połączeniowe).
SOCK_RAW
Gniazdo jest gniazdem typu raw.
SOCK_RDM
Gniazdo serwuje rdm (reliably-delivered messages).
SOCK_SEQPACKET
Gniazdo jest gniazdem typu sequential packet.
SOCK_PACKET
Gniazdo dostępu interfejsu RAW.
UNKNOWN
Któż wie, co przyszłość może nam przynieść - wypełnij :-)

State

To pole będzie zawierać jedno z następujących słów kluczowych:
FREE
Gniazdo nie jest zaalokowane
LISTENING
Gniazdo nasłuchuje żądania połączenia. Te gniazda są wyświetlane tylko z opcją -a,--listening.
CONNECTING
Gniazdo ma zamiar zestawić połączenie.
CONNECTED
Gniazdo jest połączone.
DISCONNECTING
Gniazdo się rozłącza.
(empty)
Gniazdo nie jest podłączone do innego.
UNKNOWN
Ten stan powinien nigdy nie nadejść.

Path

Wyświetla ścieżkę do procesów przywiązanych do gniazda.

Aktywne gniazda IPX

(powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

Aktywne gniazda BET/ROM

(powinno to być zrobione przez kogoś kto je zna)

Aktywne gniazda AX/25

(powinno to być zrobione przez kogoś kto je zna)

PLIKI

/etc/services -- Plik translacji usług

/proc/net/dev -- informacja o urządzeniach

/proc/net/raw -- informacja o gniazdach RAW

/proc/net/tcp -- informacja o gniazdach TCP

/proc/net/udp -- informacja o gniazdach UDP

/proc/net/unix -- informacja o gniazdach dziedziny UNIX-owej

/proc/net/ipx -- informacja o gniazdach IPX

/proc/net/ax25 -- informacja o gniazdach AX25

/proc/net/appeltalk -- informacja o gniazdach DDP (appletalk)

/proc/net/nr -- informacja o gniazdach NET/ROM

/proc/net/route -- informacje o routingu IP jądra

/proc/net/ax25_route -- informacje o routingu AX25 jądra

/proc/net/ipx_route -- informacje o routingu IPX jądra

/proc/net/nr_nodes -- nodelista jądra dla NET/ROM

/proc/net/nr_neigh -- jądrowi sąsiedzi NET/ROM

/proc/net/ip_masquerade -- maskaradowane połączenia jądra

ZOBACZ TAKŻE

route(8), ifconfig(8), ipfw(4), ipfw(8), ipfwadm(8)

BŁĘDY

Czasami mogą pojawić się dziwne informacje jeśli gniazdo zmienia się podczas przeglądania. Rzadko się to zdarza.
Opcje netstat -i są opisane tak, jak powinny działać po którymś cleanupie wydania BETA pakietu net-tools.

AUTORZY

Interfejs użytkownika netstata został napisany przez Freda Baumgartena <dc6iq@insu1.etec.uni-karlsruhe.de> strona podręcznika man przez Matta Welsha <mdw@tc.cornell.edu>. Była poprawiana przez Alana Coxa <Alan.Cox@linux.org>, który mógł się bardziej postarać.
Strona man i komendy załączone w pakiecie net-tools zostały kompletnie prztworzone przez Bernd Eckenfels <ecki@linux.de>.