runlevel

Autres langues

Langue: pl

Version: 27 maja 1997 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

runlevel - odnajduje bieżący i poprzedni poziom pracy systemu

SKŁADNIA

runlevel [utmpx]

OPIS

Runlevel odczytuje systemowy plik utmpx (typowo /var/run/utmpx) by znaleźć zapis o poziomie pracy (runlevel), a następnie drukuje poprzedni i bieżący poziom pracy systemu na swym standardowym wyjściu, rozdzielając je pojedynczą spacją. Jeżeli nie było poprzedniego poziomu pracy, to zamiast niego zostanie wydrukowana litera N.

Jeżeli nie istnieje plik utmpx lub nie można w nim znaleźć zapisu o poziomie pracy, runlevel drukuje słowo unknown (nieznany) i kończy pracę z błędem.

Runlevel może być wykorzystywany w skryptach rc jako substytut polecenia who -r Systemu-V. Jednak w nowszych wersjach init(8) informacja ta jest też dostępna w zmiennych środowiska RUNLEVEL i PREVLEVEL.

OPCJE

utmpx
nazwa pliku utmpx, jaki ma zostać odczytany.

ZOBACZ TAKŻE

init(8), utmpx(5)

AUTOR

Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl