tcpd

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 99846 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

tcpd - urządzenie kontroli dostępu do usług internetowych

OPIS

Program tcpd może zostać skonfigurowany do monitorowania nadchodzących żądań usług telnet, finger, ftp, exec, rsh, rlogin, tftp, talk, comsat i innych, które mają mapowanie typu jeden-na-jeden na pliki wykonywalne.

Program wspiera zarówno gniazda typu 4.3BSD jak i TLI z System V.4. Funkcjonalność może być ograniczona gdy protokół pod TLI nie jest protokołem internetowym (internet protocol).

Działanie jest następujące: kiedy tylko pojawi się żądanie usługi, demon inetd uruchamia program tcpd zamiast oczekiwanego serwera. tcpd loguje żądanie i wykonuje pewne dodatkowe sprawdzenia. Gdy wszystko jest w porządku, tcpd uruchamia odpowiedni serwer i wyłącza się.

Dodatkowe opcje to: kontrola dostępu w oparciu o wzorce, podglądanie nazw użytkownika wg RFC 931 itp, ochrona przeciw hostom, które udają, że mają inną nazwę hosta niż rzeczywiście, a także ochrona przeciw hostom udającym czyjś inny adres sieciowy.

LOGOWANIE

Połączenia monitorowane przez tcpd są komentowane poprzez syslog(3). Każdy rekord zawiera znak czasu, nazwę hosta klienta, a także żądaną usługę. Te wiadomości mogą być przydatne do wykrywania niechcianych działań, szczególnie gdy połączone są dane z logów wielu hostów.

Aby dowiedzieć się, gdzie wędrują twoje logi, sprawdź w pliku konfiguracyjnym demona syslog, zwykle /etc/syslog.conf.

KONTROLA DOSTĘPU

Opcjonalnie, tcpd wspiera prosty mechanizm kontroli dostępu, opartej na porównywaniu wzorców. Umożliwia to akcję podczas wywoływania komend powłoki, kiedy wzorzec będzie odpowiadał. Dla szczegółów obejrzyj stronę podręcznika hosts_access(5).

WERYFIKACJA NAZWY HOSTA

Schemat autentykacji niektórych protokołów (rlogin, rsh) bazuje na nazwach hosta. Niektóre implementacje wierzą nazwie hosta, którą otrzymują od losowego serwera nazw; inne implementacje są bardziej ostrożne, lecz używają wadliwych algorytmów.

tcpd weryfikuje nazwę hosta klienta, która jest zwracana przez zapytanie serwera DNS adres->nazwa, poprzez sprawdzenie nazwy hosta i adresu zwróconego przez zapytanie serwera DNS nazwa->adres. Jeśli pojawi się niezgodność, tcpd wnioskuje, że ma do czynienia z hostem, który udaje, że ma nazwę innego hosta.

Jeśli źródła są skompilowane z -DPARANOID, tcpd porzuci połączenie w wypadku niezgodności nazwy/adresu. W przeciwnym wypadku, nazwa hosta może być porównana z "dziką kartą" PARANOID, po czym może zostać podjęte odpowiednie działanie.

HOST ADDRESS SPOOFING

Opcjonalnie, tcpd wyłącza opcje rutowania źródeł (source-routing) gniazd na każdym połączeniu, z którym ma do czynienia. Załatwia to problem większości ataków od hostów, które udają adres, nienależący do ich sieci. Usługi UDP nie odnoszą z tego zabezpieczenia żadnej korzyści. Opcja ta musi być włączona podczas kompilacji.

RFC 931

Gdy podglądy RFC 931 etc. są włączone (opcja kompilacyjna) tcpd spróbuje uzyskać nazwę użytkownika klienta. Powiedzie się to tylko jeśli na hoście klienta pracuje kompatybilny z RFC 931 daemon. Nie działa to na połączeniach zorientowanych datagramowo i może spowodować zauważalne spowolnienia w wypadku połączeń z PC.

PRZYKŁADY

Detale używania tcpd zależą od informacji o ścieżce, która została wkompilowana w program.

PRZYKŁAD 1

Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że oryginalne demony sieciowe zostaną przeniesione w "inne" miejsce.

Aby monitorować dostęp do usługi finger, przenieś oryginalnego demona finger w "inne" miejsce, a zamiast niego zainstaluj tcpd. Nie rób żadnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

 
 # mkdir /other/place
 # mv /usr/etc/in.fingerd /other/place
 # cp tcpd /usr/etc/in.fingerd
 

Przykład zakłada, że demony sieciowe są w /usr/etc. Na niektórych systemach, demony sieciowe znajdują się w /usr/sbin lub /usr/libexec, a czasem nie mają przedrostka `in.' w nazwie.

PRZYKŁAD 2

Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że demony sieciowe są w swoim oryginalnym miejscu.

Aby monitorować dostęp do usługi finger, dokonaj następujących edycji w pliku konfiguracyjnym inetd (zwykle /etc/inetd.conf lub /etc/inet/inetd.conf):

 
 
finger stream tcp nowait nobody /usr/etc/in.fingerd in.fingerd stanie się:
finger stream tcp nowait nobody /some/where/tcpd in.fingerd

Podobne zmiany będą wymagane dla innych usług, które mają być objęte tcpd. Po ich dokonaniu wyślij do inetd(8) sygnał `kill -HUP', aby zmiany zaczęły działać. Użytkownicy AIX mogą skorzystać tu z komendy `inetimp'.

PRZYKŁAD 3

W wypadku demonów, które nie istnieją w ogólnym katalogu ("tajnych", czy innych), zmień plik konfiguracyjny inetd tak, aby wskazywał absolutną ścieżkę dla pola nazwy procesu. Na przykład:
 
     ntalk  dgram  udp  wait  root  /some/where/tcpd  /usr/local/lib/ntalkd
 
 

Tylko ostatni komponent (ntalkd) ścieżki zostanie użyty do kontroli dostępu i do logowania.

BŁĘDY

Niektóre demony UDP (i RPC) zwlekają chwilę po tym, jak zakończą pracę, a kiedy nadchodzi następne żądanie. W pliku konfiguracyjnym inetd, usługi te są zarejestrowane z flagą wait. Tylko żądanie, które uruchomiło taki daemon zostanie zalogowane.

Program nie działa z usługami RPC poprzez TCP. Usługi te są zarejestrowane w pliku inetd jako rpc/tcp. Jedyną nietrywialną usługą, która jest dotknięta tym ograniczeniem, jest rexd, używany przez komendę on(1). Nie jest to wielka strata. Na większości systemów rexd jest mniej bezpieczny niż /etc/hosts.equiv.

Żądania typu broadcast RPC (np: rwall, rup, rusers) zawsze jawią się jako pochodzące od hosta odpowiadającego. Jeśli klient rozgłasza żądanie do wszystkich demonów portmap w jego sieci: każdy daemon portmap przekazuje żądanie lokalnemu demonowi. Z kolei demony typu rwall itp. widzą, że żądanie pochodzi od hosta lokalnego.

PLIKI

Domyślne lokacje tabel kontroli dostępu do hosta to:

/etc/hosts.allow
/etc/hosts.deny

ZOBACZ TAKŻE

 hosts_access(5), format tabel kontroli dostępu tcpd.
 syslog.conf(5), format pliku kontrolnego syslogd.
 inetd.conf(5), format pliku konfiguracyjnego inetd.
 
 

AUTORZY

 Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),
 Department of Mathematics and Computing Science,
 Eindhoven University of Technology
 Den Dolech 2, P.O. Box 513, 
 5600 MB Eindhoven, The Netherlands