umount

Autres langues

Langue: pl

Version: 26 lipca 1997 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

umount - odmontuj systemy plików

SKŁADNIA

umount [-hV]

umount -a [-dflnrv] [-t typvfs] [-O opcje]
umount [-dflnrv] katalog | urządzenie [...]

OPIS

Polecenie umount odłącza wymienione systemy plików z hierarchii plików. System plików jest określany przez podanie katalogu, w którym został zamontowany. Podanie urządzenia, na którym system plików istnieje, może również działać, jednakże jest przestarzałe, głównie dlatego, że zawiedzie, gdy urządzenie jest zamontowane w więcej niż jednym katalogu.

Proszę zauważyć, że system plików nie może być odmontowany, gdy jest `busy' (zajęty) - na przykład, gdy są na nim otwarte pliki, gdy jakiś proces ma tam swój katalog roboczy albo gdy w użytku jest znajdujący się na nim plik wymiany. Przeszkadzającym procesem może być nawet sam umount - otwiera on libc, zaś libc z kolei może otwierać na przykład pliki ustawień locale. Leniwe odmontowywanie (`lazy umount') rozwiązuje ten problem.

Polecenie umount przyjmuje następujące opcje:

-V
Wydrukuj wersję i zakończ.
-h
Wydrukuj informację o użyciu i zakończ.
-v
Tryb verbose (gadatliwy).
-n
Odmontuj bez zapisywania w /etc/mtab.
-r
Jeśli odmontowanie się nie powiedzie, spróbuj zamontować ponownie w trybie read-only.
-d
Jeżeli odmontowane urządzenie było urządzeniem pętli zwrotnej (`loop device'), to je zwalnia.
-a
Odmontuj wszystkie systemy plików opisane w /etc/mtab. (W umount wersji 2.7 i późniejszych nie jest odłączany system plików proc).
-t typvfs
Wskaż, że akcje powinny być dokonywane tylko na systemach plików określonego typu. Można podać więcej niż jeden typ, używając listy oddzielanej przecinkami. Lista systemów plików może być poprzedzona słowem no, aby wskazać, że akcja wymienionych systemów plików nie dotyczy.
-O opcje
Określa, że akcje powinny być wykonane tylko na systemach plików z odpowiednimi opcjami wymienionymi w /etc/fstab.
 Można podać więcej niż jedną opcję, używając listy oddzielanej przecinkami. Lista opcji może być poprzedzona słowem no, aby podać opcje, dla których nie powinna być podejmowana żadna akcja.
-f
Wymuś odmontowanie (w przypadku nieosiągalnego systemu NFS). (Wymaga jądra 2.1.116 lub późniejszego).
-l
Leniwe odmontowanie (`lazy umount'). Od razu odłącza system plików od hierarchii systemu plików i czyści wszystkie referencje do tego systemu plików, gdy tylko przestanie być zajęty (`busy'). (Wymaga jądra 2.4.11 lub późniejszego).

URZĄDZENIE PĘTLI ZWROTNEJ - LOOP DEVICE

Polecenie umount może zwolnić związane z montowaniem urządzenie pętli zwrotnej. Dzieje się tak, gdy napotkana zostanie opcja `loop=...' w pliku /etc/mtab, lub gdy podano opcję -d. Pozostałe urządzenia loop mogą być zwolnione przez `losetup -d', zobacz losetup(8).

PLIKI

/etc/mtab tabela zamontowanych systemów plików

ZOBACZ TAKŻE

umount(2), mount(8), losetup(8).

HISTORIA

Polecenie umount pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.