skb_dst_set

Langue: en

Version: October 2010 (fedora - 01/12/10)

Section: 9 (Appels noyau Linux)

NAME

skb_dst_set - sets skb dst

SYNOPSIS

void skb_dst_set(struct sk_buff * skb, struct dst_entry * dst);

ARGUMENTS

skb

buffer

dst

dst entry

DESCRIPTION

Sets skb dst, assuming a reference was taken on dst and should be released by skb_dst_drop