chown

Autres langues

Langue: pl

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chown - zmienia właściciela i grupę plików

SKŁADNIA

chown [opcja]... nowy_właściciel plik...
chown --reference=rplik plik...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
pinfo chown
lub
info chown.

Ta strona podręcznika opisuje chown w wersji GNU.

chown zmienia właściciela i/lub grupę właścicieli każdego zadanego pliku, według pierwszego nie będącego opcją argumentu lub według użytkownika i grupy istniejącego pliku odniesienia, wskazanego opcją --reference. Jeżeli użyto składni opisującej wprost nowego właściciela, to określa ona nowego właściciela i grupę w formacie:

[właściciel][[:|.][grupa]]

W zależności od postaci zapis ten jest interpretowany jak następuje:

właściciel

Jeśli podano tylko właściciela (nazwę użytkownika lub jego numeryczny identyfikator), to ten użytkownik staje się właścicielem pliku, a grupa pliku pozostaje niezmieniona.

właściciel.grupa
właściciel:grupa

Jeśli po właścicielu występuje dwukropek, i, bezpośrednio po nim, grupa (nazwa lub numeryczny identyfikator grupy), to zmieniana jest także grupa pliku (na grupę).
właściciel.
właściciel:
Jeśli po właścicielu wpisano dwukropek, lecz nie podano nazwy grupy, to właścicielem plików staje się wskazany użytkownik, a grupa jest zmieniana na grupę główną (zgłoszeniową) nowego właściciela.
.grupa
:grupa
Jeśli podano dwukropek lub kropkę i grupę, lecz pominięto nazwę właściciela, zmieniana jest tylko grupa plików. W tym wypadku chown dokonuje tych samych operacji co chgrp.

OPCJE

-c, --changes
Jak --verbose, ale wypisuje tylko te pliki, których właściciel lub grupa rzeczywiście uległy zmianie.
--dereference
Działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne zamiast na samych dowiązaniach.
-h, --no-dereference
Działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, które one wskazują (dostępne tylko w systemach potrafiących zmienić właściciela dowiązania symbolicznego). Jest to zachowanie domyślne. Opiera się na wywołaniu funkcji systemowej lchown. Na systemach nie zapewniających tej funkcji chgrp zawodzi w przypadku próby zmiany grupy dowiązania symbolicznego. Domyślnie nie są emitowane żadne komunikaty diagnostyczne dla dowiązań symbolicznych napotykanych podczas rekurencyjnej pracy w katalogach, zobacz jednak opis opcji --verbose.
--reference=rplik
Używa właściciela i grupy wskazanego rpliku zamiast wprost podanych wartości właściciel.grupa.
-f, --silent, --quiet
Nie wypisuje komunikatów o błędach dla plików, których właściciela lub grupy nie udało się zmienić.
-v , --verbose
Informuje użytkownika o zmianach właściciela. Jeżeli podczas rekurencyjnego przetwarzania napotkane jest dowiązanie symboliczne, zaś system nie obsługuje funkcji systemowej lchown a działa opcja --no-dereference, to program wysyła komunikat diagnostyczny informujący, że nie jest zmieniane ani dowiązanie ani wskazywany przez nie plik.
-R, --recursive
Operuje również na podkatalogach. Rekurencyjnie zmienia właściciela/grupę katalogów i ich zawartości.
--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy działanie.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

chgrp(1), chmod(1), groups(1), passwd(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi plikowych GNU wersji 4.01.