atexit

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1997-09-14 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu programu

SKŁADNIA

 #include <stdlib.h>
 
 int atexit(void (*funkcja)(void));
 

OPIS

Funkcja atexit() powoduje, że podana funkcja będzie wywołana po normalnym zakończeniu pracy programu, które może nastąpić poprzez exit(3) lub poprzez powrót z main. Funkcje zarejestrowane w ten sposób są wywoływane w kolejności odwrotnej do ich rejestracji; nie są im przekazywane żadne argumenty.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja atexit() zwraca wartość 0 jeśli zakończy się pomyślnie, w przeciwnym wypadku zwraca wartość niezerową. Nie ustawia errno.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

exit(3), on_exit(3)