bzero

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-12-31 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

bzero - wpisywanie zerowych bajtów

SKŁADNIA

 #include <strings.h>
 
 void bzero(void *s, size_t n);
 

OPIS

Funkcja bzero() zeruje pierwszych n bajtów obszaru zaczynającego się pod adresem s.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Brak.

ZGODNE Z

BSD 4.3. Używanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach lepiej używać memset.

ZOBACZ TAKŻE

memset(3), swab(3)