strcat

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-11 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

strcat, strncat - połączenie dwóch łańcuchów

SKŁADNIA

 #include <string.h>
 
 char *strcat(char *dest, const char *src);
 
 char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);
 

OPIS

Funkcja strcat() dołącza łańcuch src do łańcucha dest nadpisując znak `\0' na końcu dest i dodając znak `\0' na końcu wyniku. Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić a łańcuch dest musi zawierać dostateczną ilość miejsca na wynik.

Funkcja strncat() jest podobna, z wyjątkiem tego, że dołączane do łańcucha dest jest jedynie pierwszych n znaków src.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strcat() i strncat() zwracają wskaźnik do wynikowego łańcucha dest.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), strcpy(3), strncpy(3)