strcpy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-11 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

strcpy, strncpy - kopiuje łańcuch znaków

SKŁADNIA

 #include <string.h>
 
 char *strcpy(char *dest, const char *src);
 
 char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);
 

OPIS

Funkcja strcpy() kopiuje łańcuch znaków wskazywany przez src (łącznie z kończącym znakiem `\0') to tablicy wskazywanej przez dest. Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić. Łańcuch docelowy dest musi być wystarczająco długi, żeby pomieścić kopie src.

Funkcja strncpy() jest podobna do strcpy(), z tym że kopiuje nie więcej niż n bajtów z src. Dlatego, jeżeli nie było znaku null wśród pierwszych n bajtów src, łańcuch skopiwany nie będzie zakończony znakiem null.

Jeżeli długość src jest mniejsza niż n, to reszta dest zostanie wypełniona znakiem null.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strcpy() i strncpy() zwracają wskaźnik do łańcucha docelowego dest.

BŁĘDY

Jeżeli łańcuch docelowy w funkcji strcpy() nie jest wystarczająco długi (czytaj: programista jest głupi/leniwy, i nie sprawdził rozmiaru przed kopiowaniem) to może zdarzyć się cokolwiek. Przepełnianie łańcuchów o stałej długości jest ulubioną techniką crackerów.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAKŻE

bcopy(3), memccpy(3), memcpy(3), memmove(3)