toascii

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-09-16 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

toascii - przekształca znak na ASCII

SKŁADNIA

 #include <ctype.h>
 
 int toascii(int c);
 

OPIS

toascii() przekształca c na 7-bitową wartość typu unsigned char, która należy do zestawu znaków ASCII, poprzez wyzerowanie najbardziej znaczących bitów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Zwracana jest wartość przekształconego znaku.

ZGODNE Z

SVID, BSD

BŁĘDY

Wiele osób będzie niezadowolonych, jeśli użyjesz tej funkcji. Przekształca ona litery akcentowane na przypadkowe znaki.

ZOBACZ TAKŻE

isascii(3), toupper(3), tolower(3)