wcpcpy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcpcpy - kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 wchar_t *wcpcpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);
 

OPIS

Funkcja wcpcpy jest odpowiednikiem stpcpy dla szerokich znaków. Kopiuje łańcuch znaków z src (łącznie z kończącym L'\0') do tablicy wskazanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, że w dest jest dość miejsca przynajmniej na wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcpcpy zwraca wskaźnik do końca łańcucha szerokich znaków w dest, tzn. wskaźnik do kończącego znaku L'\0'.

ZGODNE Z

Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAKŻE

strcpy(3), wcscpy(3)