strsignal

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-02-08 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

strsignal - zwraca napis opisujący sygnał

SKŁADNIA

 #define _GNU_SOURCE
 
#include <string.h> char *strsignal(int sig); extern const char * const sys_siglist[];

OPIS

Funkcja strsignal() zwraca łańcuch opisujący numer sygnału przekazany w argumencie sig. Łańcuch może być używany tylko do następnego wywołania funkcji strsignal().

Tablica sys_siglist przechowuje łańcuchy opisujące sygnały poindeksowane według numerów sygnałów. O ile jest to możliwe, należy raczej korzystać z funkcji strsignal(), niż z bezpośredniego dostępu do tej tablicy.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strsignal() zwraca odpowiedni łańcuch opisu lub komunikat o nieznanym sygnale, gdy numer sygnału jest błędny. W niektórych systemach (ale nie w Linuksie), dla błędnego numeru sygnału może zostać zwrócony, zamiast komunikatu, wskaźnik o wartości NULL.

ZGODNE Z

Funkcja ta nie wchodzi w skład żadnego standardu. Można ją jednak znaleźć w systemach linuksowych i niektórych systemach uniksowych (np. w Solarisie).

ZOBACZ TAKŻE

psignal(3), strerror(3)