nice

Autres langues

Langue: pl

Version: 2001-06-04 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

nice - zmiana priorytetu procesu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int nice(int inc);

OPIS

nice dodaje inc do wartości "nice" dla wywołującego pid. (Wysoka wartość "nice" oznacza niski priorytet.) Tylko superużytkownik może podawać ujemny przyrost, czyli zwiększenie priorytetu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, zwracane jest zero. W wypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik inny niż superużytkownik próbował dokonać zwiększenia priorytetu podając ujemną wartość inc.

ZGODNE Z

SVr4, SVID EXT, AT&T, X/OPEN, BSD 4.3. Jednakże, Linux i glibc (wcześniejsze niż glibc 2.2.4) zwracały wartość niestandardową, patrz niżej. SVr4 dokumentuje dodatkowy błąd EINVAL.

UWAGI

Należy zauważyć, że według SUSv2, funkcja powinna zwracać nową wartość "nice", podczas gdy funkcja systemowa Linuksa i funkcje (g)libc (wcześniejsze niż w glibc 2.2.4) zwracają 0 w przypadku pomyślnego zakończenia. Nową wartość "nice" można znaleźć za pomocą getpriority(2). Należy też zauważyć, że implementacja, w której nice zwraca nową wartość nice może legalnie zwrócić -1. Aby skutecznie wykryć błądr, należy ustawić errno na 0 przed wywołaniem funkcji i sprawdzić wartość tej zmiennej, gdy nice zwróci -1.

ZOBACZ TAKŻE

nice(1), getpriority(2), setpriority(2), fork(2), renice(8)