pipe

Autres langues

Langue: pl

Version: 1993-07-23 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

pipe - utworzenie potoku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int pipe(int filedes[2]);

OPIS

pipe tworzy parę sprzężonych deskryptorów pliku, wskazujących na i-węzeł potoku i umieszcza je w tablicy wskazywanej przez filedes. filedes[0] jest dla odczytu, a filedes[1] dla zapisu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu zwracane jest zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EMFILE
Proces używa zbyt wielu deskryptorów pliku.
ENFILE
Tablica plików systemu jest pełna.
EFAULT
filedes jest nieprawidłowy.

ZGODNE Z

SVr4, SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

read(2), write(2), fork(2), socketpair(2)