sched_yield

Autres langues

Langue: pl

Version: 1996-04-10 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

sched_yield - oddanie procesora

SKŁADNIA

#include <sched.h>

int sched_yield(void);  

OPIS

Proces może nie blokując zrezygnować z używania procesora, wołając sched_yield. Proces zostanie przeniesiony na koniec kolejki swojego statycznego priorytetu i uruchomiony zostanie kolejny proces.

Uwaga: Jeśli bieżący proces jest jedynym procesem w najwyższej liście priorytetów, po wywołaniu sched_yield jego działanie będzie trwać dalej.

Systemy POSIX-owe, na których dostępny jest sched_yield definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, sched_yield zwraca zero. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996