sysinfo

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1997-08-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

sysinfo - zwraca informacje statystyczne dotyczące całego systemu

SKŁADNIA

#include <sys/sysinfo.h>

int sysinfo(struct sysinfo *info);

OPIS

Aż do Linuksa 2.3.16 sysinfo zwracało informacje w następującej strukturze:
 struct sysinfo {
     long uptime;       /* ilość sekund od startu systemu */
     unsigned long loads[3]; /* średnie obciążenie w ciągu 1, 5 i 15min.*/
     unsigned long totalram; /* ilość pamięci */
     unsigned long freeram;  /* ilość wolnej pamięci */
     unsigned long sharedram; /* ilość pamięci wspólnej */
     unsigned long bufferram; /* pamięć wykorzystywana przez bufory */
     unsigned long totalswap; /* ilość pamięci wymiany */
     unsigned long freeswap; /* ilość wolnej pamięci wymiany */
     unsigned short procs;  /* ilość procesów */
     char _f[22];       /* dopełnienie do 64 bajtów */
 };
 

i rozmiary były podawane w bajtach. Począwszy od Linuksa 2.3.23 (i386), 2.3.48 (wszystkie architektury) struktura ta ma postać

 struct sysinfo {
     long uptime;       /* ilość sekund od startu systemu */
     unsigned long loads[3]; /* średnie obciążenie w ciągu 1, 5 i 15min.*/
     unsigned long totalram; /* ilość pamięci */
     unsigned long freeram;  /* ilość wolnej pamięci */
     unsigned long sharedram; /* ilość pamięci wspólnej */
     unsigned long bufferram; /* pamięć wykorzystywana przez bufory */
     unsigned long totalswap; /* ilość pamięci wymiany */
     unsigned long freeswap; /* ilość wolnej pamięci wymiany */
     unsigned short procs;  /* ilość procesów */
     unsigned long totalhigh; /* ilość pamięci wysokiej */
     unsigned long freehigh; /* ilość wolnej pamięci wysokiej */
     unsigned int mem_unit;  /* wielkość jednostki pamięci w bajtach */
     char _f[20-2*sizeof(long)-sizeof(int)]; /* dopełnienie dla libc5 */
 };
 

i rozmiary są podawane jako wielokrotności mem_unit bajtów.

sysinfo w prosty sposób udostępnia ogólnosystemowe statystyki. Metoda ta jest bardziej przenośna niż odczytywanie /dev/kmem. Przykład użycia można znaleźć w intro(2).

WARTOŚĆ ZWRACANA

W razie pomyślnego zakończenia zwracane jest zero. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EFAULT
wskaźnik do struct sysinfo jest nieprawidłowy

ZGODNE Z

Ta funkcja jest specyficzna dla Linuksa i nie powinna być wykorzystywana w programach, które mają być przenośne.

Jądro Linuksa dysponuje wywołaniem systemowym sysinfo od wersji 0.98.pl6. Linoksowa boblioteka libc zawiera funkcję sysinfo() od wersji 5.3.5, a glibc od 1.90.

ZOBACZ TAKŻĘ

proc(5)