byteorder

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-04-15 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

htonl, htons, ntohl, ntohs - konwersja wartości pomiędzy lokalnym a sieciowym porządkiem bajtów

SKŁADNIA

 #include <netinet/in.h>
 
 uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
 
 uint16_t htons(uint16_t hostshort);
 
 uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
 
 uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
 

OPIS

Funkcja htonl() przekształca wartość long integer hostlong z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

Funkcja htons() przekształca wartość short integer hostshort z lokalnego na sieciowy porządek bajtów.

Funkcja ntohl() przekształca wartość long integer netlong z sieciowego na lokalny porządek bajtów.

Funkcja ntohs() przekształca wartość short integer netshort z sieciowego na lokalny porządek bajtów.

W lokalnym porządku bajtów na platformie i80x86 pierwszy jest zawsze najmniej znaczący bajt, w sieciowym porządku bajtów, używanym w Internecie, pierwszy jest zawsze najbardziej znaczący bajt.

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

gethostbyname(3), getservent(3)