intro

Autres langues

Langue: pl

Version: 1995-12-13 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

Sommaire

NAZWA

intro - wprowadzenie do funkcji bibliotecznych

OPIS

Ta sekcja opisuje wszystkie funkcje biblioteczne, oprócz opisanych w sekcji 2, realizujących z wywołania systemowe. Istnieją różne grupy funkcji, które mogą być zidentyfikowane przez literę dodaną do numeru sekcji:
(3C)
Te funkcje oraz funkcje z sekcji 2 i 3S są zawarte w standardowej bibliotece C libc, z której cc(1) korzysta domyślnie.
(3S)
Te funkcje znajdują się w bibliotece stdio(3). Są zawarte w standardowej bibliotece C libc.
(3M)
Te funkcje znajdują się w arytmetycznej bibliotece libm. Kompilator FORTAN f77(1) korzysta z nich domyślnie, ale kompilator C cc(1) wymaga dodatkowej opcji -lm.
(3F)
Te funkcje znajdują się w bibliotece FORTAN libF77. Nie trzeba żadnych specjalnych opcji, żeby korzystać z tych funkcji.
(3X)
Różne dodatkowe biblioteki. Strony man opisujące ich funkcje zawierają nazwę biblioteki.

AUTORZY

Nazwiska autorów i warunki kopiowania znajdują się w nagłówku strony man. Mogą one różnić się dla poszczególnych stron.

W tłumaczeniu stron podręcznika man z pakietu man-pages, należących do sekcji 3, w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali <http://ptm.linux.pl> brali udział (kolejność alfabetyczna):

Jarosław Beczek <bexx@poczta.onet.pl>
Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>
Adam Byrtek <alpha@irc.pl>
Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl>
Andrzej M. Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>
Pawel Wilk <siewca@dione.ids.pl>