raise

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-08-31 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

raise - wysłanie sygnału do bieżącego procesu

SKŁADNIA

 #include <signal.h>
 
 int raise(int sig);
 

OPIS

Funkcja raise() wysyła sygnał do bieżącego procesu. Jest to równoważne do
kill(getpid(), sig)

WARTOŚĆ ZWRACANA

0 w przypadku sukcesu, wartość niezerowa w przypadku błędu.

ZGODNE Z

ANSI-C

ZOBACZ TAKŻE

kill(2), signal(2), getpid(2)