wcsncat

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcsncat - łączy dwa łańcuchy szerokich znaków

SKŁADNIA

 #include <wchar.h>
 
 wchar_t *wcsncat(wchar_t *dest, const wchar_t *src, size_t n);
 

OPIS

Funkcja wcsncat jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strncat(3). Kopiuje ona co najwyżej n szerokich znaków z łańcucha src i dokleja je na koniec łańcucha szerokoznakowego okreslonego przez dest. Dodaje na koniec również kończący znak L'\0'.

Łańcuchy nie mogą zachodzić na siebie.

Programista musi zagwarantować, że jest miejsce na przynajmniej wcslen(dest)+n+1 szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcsncat zwraca dest.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

ZOBACZ TAKŻE

strncat(3), wcscat(3)