chroot

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chroot - uruchom polecenie lub powłokę interaktywną ze specjalnym katalogiem głównym

SKŁADNIA

chroot [--help] [--version] katalog [polecenie...]

OPIS

Ta strona podręcznika opisuje polecenie chroot w wersji GNU.

Normalnie nazwy plików szukane są od głównego katalogu (korzenia) struktury katalogów, tj. `/'. chroot zmienia katalog główny na zadany katalog (musi on istnieć) a następnie uruchamia polecenie z opcjonalnie podanymi argumentami. Jeżeli nie podano żadnego polecenia, to chroot uruchamia powłokę interaktywną. Zmienna środowiskowa `SHELL' określa program powłoki, domyślnie jest to /bin/sh, wywoływany z opcją `-i'.

OPCJE

--help
Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach, kończy pracę.
--version
Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

UWAGI

W wielu systemach tylko superużytkownik może zmieniać katalog główny.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi powłokowych GNU wersji 2.0.