bcopy

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-12-31 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

bcopy - kopiowanie ciągu bajtów

SKŁADNIA

 #include <strings.h>
 
 void bcopy(const void *src, void *dest, size_t n);
 

OPIS

Funkcja bcopy() kopiuje pierwsze n bajtów src do dest. Kopiowanie jest poprawne nawet gdy oba obszary się pokrywają.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Brak.

ZGODNE Z

BSD 4.3. Używanie tej funkcji nie jest zalecane -- w nowych programach lepiej użyć memcpy. Należy zauważyć, że kolejność pierwszych dwóch pparametrów w memcpy jest odwrotna.

ZOBACZ TAKŻE

memccpy(3), memcpy(3), memmove(3), strcpy(3), strncpy(3)