fstab

Autres langues

Langue: pl

Version: 27 grudnia 1993 (fedora - 25/11/07)

Section: 5 (Format de fichier)

NAZWA

fstab - statyczna informacja o systemach plików

SKŁADNIA

#include <fstab.h>

OPIS

Plik fstab zawiera opisowe informacje na temat różnych systemów plików. fstab jest wyłącznie czytany przez programy i nie jest przez nie zapisywany. Prawidłowe stworzenie tego pliku i zarządzanie nim jest obowiązkiem administratora. Każdy system plików jest opisywany przez osobną linię; pola w każdej linii są oddzielane przez znak spacji lub tabulacji. Kolejność rekordów w pliku fstab jest istotna, ponieważ fsck(8), mount(8) i umount(8) w celu wykonania swoich zadań dane z pliku fstab pobierają sekwencyjnie.

Pierwsze pole, (fs_spec), opisuje specjalne urządzenie blokowe lub zdalny system plików przeznaczony do zamontowania.

Drugie pole, (fs_file), wskazuje na miejsce, w którym ma być zamontowany dany system plików. Dla partycji wymiany (ang. "swap partition") to pole powinno zawierać wartość ``none''.

Trzecie pole, (fs_vfstype), opisuje typ systemu plików. Obecnie system obsługuje poniższe rodzaje systemów plików:

minix
lokalny system plików, obsługujący nazwy plików o długości 14, lub 30 znaków.
ext
lokalny system plików z dłuższymi nazwami plików i większymi i-węzłąmi. Ten system plików został zastąpiony systemem plików ext2 i nie powinien już być używany.
ext2
lokalny system plików z dłuższymi nazwami plików, większymi i-węzłami i wieloma innymi dodatkami.
xiafs
lokalny system plików z dłuższymi nazwami plików, większymi i-węzłami i wieloma innymi dodatkami.
msdos
lokalny system plików dla partycji MS-DOS.
hpfs
lokalny system plików dla partycji HPFS.
iso9660
lokalny system plików używany przez napędy CD-ROM.
nfs
system plików służący do montowania partycji z systemów zdalnych.
swap
partycja dysku używana jako przestrzeń wymiany.

Jeżeli vfs_fstype jest ustawiony jako ``ignore'', to pole jest ignorowane. Jest to przydatne do wskazania, które partycje dysku są aktualnie nieużywane.

Czwarte pole, (fs_mntops), opisuje opcje montowania związane z danymi systemami plików.

Jest sformatowane jako lista opcji, oddzielonych przecinkami. Zawiera co najmniej typ montowania oraz dodatkowe opcje, odpowiednie do danego typu systemu plików. Aby uzyskać dokumentację dostępnych opcji dla nie-nfs'owych systemów plików, zobacz mount(8). Aby uzyskać dokumentację wszystkich opcji specyficznych dla nfs, zobacz nfs(5). Wspólną opcją dla wszystkich typów systemów plików jest opcja ``noauto'' (nie montuj gdy podano "mount -a", np. podczas ładowania systemu), i ``user'' (pozwala użytkownikowi na montowanie). Aby dowiedzieć się więcej, zobacz mount(8).

Piąte pole, (fs_freq), jest używane przez komendę dump(8) aby wykryć, który system plików musi być odłączony. Jeżeli nie ma informacji o tym polu, zwracana jest wartość 0 i dump przyjmuje, że dany system plików nie musi być odłączany.

Szóste pole, (fs_passno), jest używane przez program fsck(8) aby zadecydować, jaka powinna być kolejność sprawdzania systemów plików podczas ładowania systemu. Główny system plików powinien mieć fs_passno równą 1, zaś inne systemy plików powinny mieć fs_passno równe 2. Systemy plików w obrębie dysku będą sprawdzane po kolei, natomiast systemy plików na różnych dyskach będą sprawdzane jednocześnie, aby wykorzystać wielozadaniowość udostępnianą przez sprzęt. Jeżeli nie podano szóstego pola, zostaje zwrócona wartość zero i fsck zadecyduje, że dany system plików nie musi być sprawdzany.

Aby poprawnie czytać pola z fstab należy używać getmntent(3).

PLIKI

/etc/fstab Plik fstab jest przechowywany w /etc.

BŁĘDY

Częściej aktualniejsza jest dokumentacja w mount(8).

ZOBACZ TAKŻE

getmntent(3), mount(8), swapon(8), nfs(5)

HISTORIA

Format pliku fstab pojawił się w 4.0BSD.